Slovníček pro zkracováky

Fascinující scéna „Přišel čas zkracování“ z filmu Postřižiny by nám měla být inspirací: Paní Magda Vašáryová, pivovarská správcová, se rozjede na kole poté, co jí kadeřník zkrátil vlasy.

* * *

Afghánistán — Kvantita hraje roli i v geografii. Často vyslovujeme zeměpisná jména krátce, ale píší se dlouze. Jak uvidíte, je takových jmen víc, např.:

Anatólie — Tam už na dovolenou nepojedeme.

Ázerbájdžán — S třemi čárkami je to čárkový geosuperman.

Ateliér — Už dávno ne atelier

Avízo — Píšeme dlouze. Sloveso je ovšem, na rozdíl od podstatného jména, milí zkracováci, na vaší straně — zkracuje se na avizovat!

Banner — Pokud byste chtěli minimalizovat na baner, tak vězte, že už zdomácněla dvě n: banner.

Designér — Čte se dyzajnér. Zdá se, že slovo spolu s pomalým růstem povědomí o designu (čteme dizajnu) zdomácnělo. Ve skutečnosti tomu až tak dalece není. Čárka nad é nám stále připadá jako nepatřičná.

Devíza — Zde vyjadřuje kvantita specifický význam: v přeneseném smyslu je pro někoho něco cenné; zatímco deviza s krátkým i je cizí měna)

Disciplína — Nikoli disciplina, i když to krátké i zní pěkně vojensky (viz Švejk)

Dokážou  — Nikoliv oni dokáží

Dozvědět se — Oni se dozvědí (on se dozví).

Fenomén — Říká se sice, že je někdo fenomen, ale píše se dlouze fenomén. A platí to jak pro výjimečně schopné lidi, tak pro zvláštní jevy.

Figurína — Nikoli figurina

Flóra — Zásadně jen dlouze!

Hausbót — Nikoli hausbot. A nehne s tím ani Saturnin.

Himálaj — Tady došlo k přesmyčce čárek zároveň se změnou rodu na mužský. Takže zapomeňte na Himaláje.

Holínky — Nikoli holinky (i když říkáme ‚holinky nebo hodinky, oboje se natahuje‘)

Hospitál — Kdo by to řekl? V Kuksu mají hospitál (jako špitál).

Jedí — Oni jedí, v žádném případě oni jí ( pouze on)!

Kazachstán — Nenechme se zmýlit stanem neboli celtou.

Kyrgizstán — Taktéž

Kánoe — Páni trampové, žádná kanoe!

Kešú ořechy — Nikoli kešu

Kominík — A ne jak to říkám já — komenik. Zkráceno tam je ale i, přestože je v komínu dlouhé.

Kós — Ostrov v Egejském moři, který nemá s ptákem kosem nic společného. V řečtině je totiž místo o písmeno omega, které se vyslovuje dlouze.

Kritérium — Je vždycky dlouhé.

Laktóza — Nikoli laktoza

Liána — Nikoli liana

Mód — Pouze dlouze: mód, ale v množném čísle nám jazykovědci připravili dvojznačné módy. Co teď, pánové? Podle jaké módy se řídit?

Monotónní — Když jsme uspáni, říkáme krátce monotonní, ale píše se pouze a jedině dlouze (od základu tón).

Monstrózní — Nelze krátit.

Mysteriózní — Adjektivum jen dlouze

Mystérium — U substantiva máme naopak na výběr, lze i mysterium!

Najedí — Oni se najedí (pouze on se nají)

Napovědí — Pouze v j. č. je to krátce, např. on napoví.

Nigérie — Je to tak, dlouze.

Navážou — Navážou spolupráci (a ne naváží). Jiné je krátší váží (oni váží svá slova). Delší tvar uplatníme: Oni se do někoho navážejí. Navážou na tradice — Nikoli naváží. Pouze materiál se naváží anebo vám hokynář naváží mouku

Núbijská poušť — Asi o ní psát nebudeme, ale pro jistotu…

Pákistán

Panoráma — První, čtvrtý a pátý pád je bez debat jednoznačně dlouhý: Mám před sebou panoráma. U dalších pádů máme na výběr, tam zkracovat můžeme, např.: Pálava je místem kouzelných panoramat.

Parafín — A žádný parafin

Pasažér — Pasažer není variantou.

Pódium — Nikoli podium. Pomůže vám, že je to opačně než u folkloru, který se předvádí na pódiu.

Potápěč — nikoli potapěč. Jestli jste také zvyklí vyslovovat toto slovo krátce, pak vězte, že se člověk potápí, a ne potapí. Jak je to ale například se slovesem řídit? Měli bychom psát řídič?

Povědí — Oni rozhodně nic nepoví, jedině on poví.

Prognóza — Tak jak to vyslovujeme, nikoliv tedy prognoza.

Přírůstek, nárůst — když máme růst, tak to přece musí být dlouhé.

Rébus — Jsme-li zdrceni nezdarem při jeho řešení, může z nás vypadnou lakonické: To je rebus. Ale možnost máte jen jednu — rébus. Zřejmě se počítá s delším hledáním řešení.

Religiózní — Krátká varianta neexistuje.

Řídítka — Možná jste zvyklí říkat krátce řidítka, ale budeme se řídit slovesem řídit. Proč ale nepíšeme dlouze slovo řídič?

Saúdská Arábie — Pozor na ú

Seriózní, serióznost — Nikoliv seriozní. I když to krátké o by se k serióznosti hodilo, že?

Schéma — Schema není variantou. (Také poválečné šéma už je zapomenuto.)

Skóre — Skore nikoliv

Sójový — Nikoli sojový. Také asi máte sklon říkat sojová omáčka. Co naplat!

Stratég — I když vyslovujeme strateg. Takže nezapomeňte na čárku!

Súdán — Země (na rozdíl od Tanzanie) bohatá na čárky

Tragédie — Tragedie nikoli — paradoxně to jen tak vyslovujeme. Kdepak se ta čárka vzala?)

Tádžikistán, Turkmenistán, …

Trenažér — Trenažer není variantou.

Turbína — S tím asi problémy moc nebudou.

Ukázňování — pokud máte sklon být strozí, mohli byste inklinovat ke krátké variantě ukazňování. (Kazeň musi byt. Černí baroni) Byla by to ale chyba.

Ukážou — oni rozhodně neukáží (viz dokázat)

Ultimátum — I když nevím proč, tak nikoli ultimatum! Možná to vyzní teatrálněji.

Umísťování — Nikoli umisťování

Uzbekistán

Vážou — Oni vážou věnce, ale kufr váží 5 kilo.

Vědět — Oni vědí (ale on ).

Vitrína — Kdyby vás náhodou napadlo to zkrátit.

Vyhledávač — Na internetu vám pomůže pouze vyhledávač (v žádném případě vyhledavač). Vyhledávač, protože vyhledává. Zde je čeština nedůsledná, protože máme prodavače, kteří prodávají, a přesto nemáme prodávače.

Výhybka — Ani vyhybka ani vyhýbka, přestože se vyhýbáme.

Vysídlování — Dlouze, jelikož má původ v substantivu sídlo.

* * *

Zkracováci, zkracováci! Zamotáváte čtenářům hlavu. Následuje několik větných příkladů:

Marketér se domnívá:
Myslím si, že slevy zabíjí image.
To znamená, že image je zabijákem.
Spíše ale chtěl říci:
Myslím si, že slevy zabíjejí image.

Název článku zní: Rostliny umí počítat!
Bleskne vám hlavou, že nějaký Láďa dokáže počítat květiny a že podmět je ve větě zamlčen. Ale je to jinak. Při fotosyntéze si rostliny v noci spočítají, kolik času jim zbývá do rána, aby šetřily se škrobem, který jedí, a aby nakonec k ránu nehladověly! Takže správný titulek: Rostliny umějí počítat!

Ještě jeden z biologie. Kolik kopií se vytváří? Jedna, nebo několik? Odborný text by měl být jednoznačný!
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytváří kopie chromozómů přítomných v původní buňce.
(nevíme kolik kopií)
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytvářejí kopie chromozómů přítomných v původní buňce.
(více než jedna kopie)

Představte si prodavačky na hladině rozbouřené řeky, jak marně zápasí s živlem. Strhává je proud a odnáší neznámo kam. Jak k tomu došlo? V následující větě ze zpráv:

Supermarket má extrémně nízké ceny, odnáší to ale prodavačky.
Novinář měl raději napsat:
Odnášejí to prodavačky.
(A bylo by po záplavách.)

* * *

Související:↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.

Nebo vyplňte formulář na stránce KONTAKT a odešlete.