Jazyková kontrola gramatiky/mluvnice

Kontrola hrubek, překlepů, správnosti užitých koncovek a podobných zákonitostí české mluvnice, to je gramatická korektura, kterou vám rádi zpracujeme na vyžádání.

Překlepy

Existuje na ně šikovný program Kontrola pravopisu (ABC) v Microsoft Office Wordu. Nešlápněte ale do výmolu! Při kontrole gramatiky by se Vám mohlo dostat podobné rady:

kontrola gramatiky ve Wordu

A chybovat v Čechách v ypsilonu je fatální!

Jak správně napsat adresu

Mezi PSČ a jménem obce jsou 2 (slovy dvě) mezery: 120 00  Praha 2.

Dělení slov

Doporučuji Internetovou jazykovou příručku. Ale pozor, anglická slova se dělí odlišně!

Jenž, jež. Něhož, nějž

Můžete se vsadit, že když někdo použije toto zájmeno, bude tam chyba:

Symbolem regionu je populární hrad Pernštejn, jenž ročně navštíví 80 tisíc lidí. (Hrad navštěvuje lidi.)

Že by se vám chtělo napsat „bez nějž“? Ale to nejde, správně je „bez něhož“.

Přesto má použití zájmena jenž v některých případech nespornou výhodu. Místo dvakrát nešikovně použitého který nahradíte elegantně druhý výskyt zájmenem jenž.

Shlédnout

Film jsme mohli jedině zhlédnout. Shlížet můžeme ze skály anebo může šéf s nosem nahoru shlížet na své podřízené.

Jména ulic a náměstí

Víte, že náměstí Republiky znamená náměstí, ale Náměstí Republiky je název stanice metra?

Jednoduché je to jenom s nábřežím, tam je vždycky malé n.

Mezery

hlavní cena v podobě 30litrových sudů
hlavní cena v podobě 30 litrových sudů

Sází—sázejí

On rozumí, oni rozumějí. Rozlišování, přestože je dobrovolné, nám zajistí jednoznačnost. Doporučuji právníkům, úředníkům-literátům a všem, komu záleží, aby se psané rovnalo čtenému.

O některých tvarech diskutovat nelze, např.:
Lidé se dozvědí něco o historii (ne dozví!).
Exponáty napovědí (ne napoví!)

Nakonec hádanka:
V Thajsku navštívíte chrám, ve kterém dovádí opice.
Kolik opic je v chrámu?

Téma

Dlouhé é. Ale tematický je krátce, protože je odvozeno od tematiky. Pomůže nám mnemotechnika — neříkáme matématický.

Obdobné je schéma–schematický.

Výjimka

Rádi vyslovujeme vyjímka podle slovesa vyjímat, ale dochází tam k přehození: vyjímat— výjimka, podobně vyhýbat—výhybka.

Měřítko, plocha, dvojtečka

Měřítko 1 : 50 000, nebo 1:50 000?
Bazén 3 × 4 m, nebo 3×4 m?
Výsledek zápasu 2:0, nebo 2 : 0?
Odlet ve 14.20 hod., nebo 14:20 hod.?
Mráz -12°C, nebo −12 °C?

Nabídnul—Nabídl?

Správně je nabídl, tiskl, vládl, protože varianty s –nu- jsou u příčestí činného považovány za stylově nižší (hovorové). To by ale nebyla čeština — neplatí to automaticky. Pokud se tvar lépe vyslovuje, používají se i ve spisovném jazyce obě dublety, např. vyhoupl—vyhoupnul. Výjimkou jsou také citově zabarvená slovesa (např. dupnul, bouchnul) nebo slovesa, která by se špatně vyslovovala (zvrtnul místo zvrtl, schnul místo schl).

Nové časy (myšleno slovesné)

Ani složité a precizní starověké jazyky nedokážou vyjádřit takovýto slovesný čas:

Momentálně stále hledají kancelář.

Amsterdam—Amstrdam, nebo Amsterodam? (aneb exonyma)

Ne Zwickau, ale Cvikov.
Ne Regensburg, ale Řezno.
Ne Himaláje, ale Himálaj (rod mužský, jednotné číslo).
Ne Mainz, ale Mohuč.
Ne Passau, ale Pasov.
Ne Hamburg, ale Hamburk.
Ne Wroclav, ale Vratislav.
Ne Tchaj-wan, ale Taiwan.
Ne Kazachstan, ale Kazachstán.
Ne Nizozemí, ale Nizozemsko.
Ne Cejlon, ne Srí Lanka, ale Šrí Lanka.
(Poznámka: jestli něco najdete ve Wikipedii, nemusí to být ještě standardem!)

Zástupné názvy

Představte si, že píšete o Střední elektrotechnické škole a elektráren. (Čtete dobře, tak se jedna škola skutečně jmenuje. Místní profesorka češtiny byla zřejmě na mateřské dovolené.) Název se bude několikrát opakovat a ad a) nechce se vám jej pro délku celý opakovat, ad b) chcete se vyhnout hrůznému pádu elektrárny. Název tedy zkrátíte a pořád začínáte velkým písmenem S: Střední elektrotechnická škola. Není to výjimečně krásné pravidlo?

Ve výčtu výjimek bychom mohli pokračovat, bude jich asi jako součástek v kosmické raketě. Už jste ale viděli, že by si lidé vyšlapali cestičku v trávě rovnou jako přímka?

A pak jsou chyby, které vzniknou velmi snadno třeba tím, že se při psaní na chvíli zamyslíte, také když vám prostě jen ujede prst po klávesnici anebo — a to je při psaní na počítači obzvláště časté — když napsaný text přeskupujete. Jedna věta jde o dva odstavce výš, pět slov putuje o dva řádky níž a tak dále.
K tomu přistupuje autorská slepota, která se projevuje v okamžiku, kdy si má po sobě svůj text přečíst jeho autor. Většinou chybí časový i citový odstup, takže zanechte naděje… Může se vám pak přihodit podobná větička:
„Týden byl ukončen nádherným koncertem Symfonického orchestru, který podvedením dirigenta Vladimíra Vocílky zahrál výběr nejznámějších skladeb Bedřicha Smetany.“

Mnohé tiskové zprávy, PR články, závěrečné práce, slogany a dokonce i knihy jsou vydávány bez jazykové korektury. Svým vydavatelům i autorům však způsobují místo dobré služby a reklamy ostudu nebo špatnou pověst. Asi totiž tušíte, kdo tyto jednoduché, ale trapně působící překlepy a jiné gramatické chyby najde. — Ano, najde je konkurence, potenciální zákazníci...

Nechte si proto ve svých dokumentech zkontrolovat gramatiku. Korektura češtiny je tu právě pro vás. Stačí poslat jednoduchou objednávku korektury.Opravujeme bakalářské a diplomové práce

Rychlá a kvalitní kontrola vaší školní bakalářské, magisterské a diplomové práce.

→ Celý text

Co je to korektura?

Jazyková korektura je vyhledávání chyb v textu a jejich vyznačování k opravě. Textová korektura je buď realizována na počítači, kdy se do textu zanášejí poznámky, nebo jde o korekturu vytištěného textu a k vyznačování slouží speciální korektorské značky. Pokud vám na vašem textu záleží, měl by být před publikováním nebo odevzdáním rozhodně podroben naší korektuře.

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.