Ceník služeb

Korektura češtiny — Standardní ceník

Kontrola gramatiky  2 až 5 stran67 Kč/NS
5 až 10 stran63 Kč/NS
 více stran56 Kč/NS
Gramatika + stylistika   2 až 5 stran99 Kč/NS
 5 až 10 stran95 Kč/NS
 více stran89 Kč/NS
Vytříbený text430 Kč/hod.
(hlubší zásahy do obsahu textu, úprava jazykového stylu, kontrola věcné správnosti)  
Dokument v PDF + 20 %
Expresní práce a víkendy   dohodou, dle termínu, max. 50 %

Poznámka: Rozpočet je nezávazný. Budou-li nutné extrémně rozsáhlé úpravy, může být po domluvě cena vyšší.

Psaný text se měří na normostrany (NS). Normostrana je definována jako text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

 

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.