Ceník služeb

Korektura češtiny — Standardní ceník

Kontrola gramatiky 2 až 10 stran 63 Kč/NS
  více stran 56 Kč/NS
Gramatika + stylistika 2 až 10 stran 85 Kč/NS
  více stran 82 Kč/NS
Vytříbený text dohodou
(hlubší zásahy do obsahu textu, úprava jazykového stylu, kontrola věcné správnosti)    
Dokument v PDF   + 20 %
Expresní práce   dohodou, dle termínu, max. 70 %

Stálí zákazníci mají individuální ceny.


Zvláštní slevy pro studenty denního studia

Diplomové práce

Kompletní korektura 57 Kč/NS
(gramatika + stylistika + typografie, bez zlomu stran)  
Bibliografické údaje příplatek 40 Kč/NS
Přehled literatury podle ISO ČSN 690:2011 nebo APA style.  

Poznámka: Rozpočet je nezávazný. Budou-li nutné extrémně rozsáhlé úpravy, může být po domluvě cena vyšší.

Psaný text se měří na normostrany (NS). Normostrana je definována jako text o rozsahu 1 800 znaků včetně mezer.

Nejsem plátce DPH, ceny jsou tedy konečné.

 

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.

Nebo vyplňte formulář na stránce KONTAKT a odešlete.