Kdy pustí korektor chybu
aneb
kdy byste neměli s absolutní bezchybností počítat

Podívejme se korektorovi pod pokličku. Problém, označovaný odborníky jako slepota, je způsoben určitými omezeními lidského mozku a je příznačný pro všechny lidi. Strojař vidí svět jinak než zahradník, ženy vidí jiný svět než muži. Kdy k slepotě dochází při korekturách?

Korektor ví, v čem se chybuje, a tak tyto chyby očekává. Jednoho dne ovšem dostane do ruky článek od prof. PhDr. JUDr. Hloubavého. I když se bude prokousávat složitým souvětím, ve kterém se střídají životné a neživotné podměty, ani tehdy jej nenapadne, že by tam mohlo být chybné y/i. A bude. U někoho prostě určité chyby nečekáte. Pokud jde o stylistiku, lze ji připodobnit ke zkoumání obrazu nebo filmu. Čím déle nebo častěji jej sledujete, tím více si uvědomujete jeho kvality i slabiny. A jsme u dalšího fenoménu, kterým je čas.

Dá se čas nějak dohnat? Přestože dokázal při tréninku uštvat i vlastního psa, měl své hranice výkonnosti i legendární Emil Zátopek.

Co práci rozdělit? Kdysi dávno nám, dětem dal do učebnice počtů nějaký šprýmař aritmetickou úlohu o malířích pokojů. Dva vymalovali byt za dva dny. Za jak dlouho vymaluje byt 400 malířů? Ano, obsáhlý text lze rozdělit mezi několik korektorů. Musejí být ovšem k dispozici a organizace jejich práce se nesmí podobat práci 400 malířů v jednom bytě.

Jinou pohromou jsou nesmyslné formulace textu nebo příliš složitá souvětí i gigantické množství jakýchkoli chyb (v jediné diplomce jich může být i přes 4 000). V takovém textu se korektor orientuje asi jako v obrazech Jacksona Pollocka a – triviální chyba mu unikne.

Jak tedy řeší korektoři problém slepoty? Opakovaným čtením textu – pokud je čas. A jsme u Möbiovy pásky.

V anglicky mluvících zemích chápou, že i korektor je jenom člověk, a tak řešili tento problém dokonce pomocí teorie pravděpodobnosti. 1, 2 Ukazuje se, že opakované čtení je nesporně pozitivním postupem. To ale není klient někdy ochoten zaplatit. Pak je ovšem třeba připomenout, že kdo šetří, nemůže si dovolit švýcarské hodinky.

_____________________

1 Polya, George. Probabilities in Proofreading. The American Mathematical Monthly, Vol. 83, No. 1. (Jan., 1976), p. 42.
2 WolframAlfa. Proofreading Mistakes. Dostupné z: https://www.wolframalpha.com/input/?i=Proofreading+Mistakes

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.