V psaní eseróčka nebo akciovky tápe snad každý jednatel.

Špatná zpráva: Zápis vaší firmy ve veřejném obchodním rejstříku máte pravděpodobně chybně!
Dobrá zpráva: Podle ČSN 01 6910 (2014)  se to dá napravit.

O jakou chybu jde? Špatně zapsaná právní forma právnické osoby.

Špatně:FIRMA s.r.o.Správně: FIRMA, s. r. o.
 FIRMA spol. s.r.o.                    FIRMA, spol. s r. o.
 FIRMA a.s.              FIRMA, a. s.

Ve větě pak čárka patří i za právní formu: FIRMA, s. r. o., postavila dům.

Podobně to platí pro další zkratky právní formy, např. v. o. s., s. p. a jiné.

Jednatel sice splnil zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a u obchodního soudu učinil zápis, ale dopustil se hned dvou pravopisných chyb.

  1. Právní forma za jménem je konkretizující PŘÍSTAVEK (který upřesňuje, o jakou firmu se jedná), a to znamená: před sebou (a ve větě i za sebou) má čárku.
  2. Po tečce následuje mezera.

Jaké je řešení? Máte volbu:

  1. Při sepisování smluv a při právních jednáních zápis z obchodního rejstříku opište, i když je chybný. Vyhnete se tak případnému zpochybňování.
  2. Na webových stránkách, v novinových článcích nebo ve výroční zprávě můžete v souladu s ČSN 01 6910 (2014) napsat název firmy spolu s právní formou pravopisně správně, i když je zápis v OR chybný.
  3. Až budete měnit sídlo firmy, jednatele apod., opravte v zápise do rejstříku i právní formu v souladu s českým pravopisem.

↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.