Slovníček pro prodlužováky

Pamatujete si scénu z filmu Pelíšky – Jaroslav Dušek jde na návštěvu a chce se mu na záchod? Tam sedí malý Péťa. „Jak dlouho?“ ptá se zoufalý Dušek. Péťa zalistuje v knize bohatě ilustrované Zdeňkem Burianem a sladce odpoví: „Dlou-ho.“ Prodlužováci rádi prodlužují a z dublet dávají přednost všemu, co je delší, ať je to citrón, nebo že něco musejí. Stává se ovšem, že někdy přece jen musejí kapitulovat a psát krátce. Prostě neexistuje volba. Chápeme je, častokrát totiž některá slova vyslovujeme dlouze a kupodivu je máme psát krátce.

Alikvotní – Žádné natahování!
Amazonie – I když to vyslovujeme se zalíbením dlouze.
Amfora – Přestože říkáme amfóra.
Anestezie – Znecitlivění, jedině krátce, ať už to máme za sebou.
Antarktida – Říkáme sice Antarktýda, ale napsal by to tak asi jenom tydýt.
Archimedes – Přestože někteří protahují Archimédes.
Aroma – Vždy krátce, přestože se aroma line, neexistuje volba, která by prodloužila trvání libé vůně.
Atrium – Nikoli átrium, přestože to tak vyslovujeme. Zkusme si to psát podle vymyšleného vzoru utrum, jako by ten dvorek byl malý. Podobně bude krátké atriový.
Avizovat – Krátce, i když podstatné jméno avízo prodlužujeme správně!
Baze lební (což je spodina lebky, která je tvořena spodními částmi kosti týlní okcipitální, spánkové temporální a čelní frontální, …) pište krátce, na rozdíl od báze coby základny, určité chemické sloučeniny nebo množiny jistých vektorů atd.
Beatnik – Krátce, dlouze jen bídník
Bizon – Bizon není citron, u citronu je možné i dlouhé ó.
Blížit se – Oni se blíží (a ne blížejí).
Bolivijec, bolivijský – Přestože Bolívie se píše dlouze!
Buvol – Nikoli podle výslovnosti bůvol nebo dokonce búvol.
Cukina – Všichni vyslovujeme cukína, ale píše se elegantně bez čárky.
Domkař – Nikoli dlouze. Ohlédnutí do historie: domkař byl majitel malého domku ve městě.
Dysplazie – nikoli displázie. Jedná se o poruchu růstu, kdy se utlumí nebo odchylně vytváří stavba těla.
Editorial – Říkávalo se mu úvodník, píšeme krátce.
Embolie – S embolií to jde vždycky zkrátka.
Euforie – Eufórii držme na uzdě.
Eutanazie – Vždy krátce, nikoli eutanázie, jak to vyslovujeme.
Faraon – Jenom krátce, žádná varianta
Fobie – Vyslovujeme dlouze, ale píšeme krátce!
Folklor – Nikoli folklór. Je pravda, že bez té čárky to vypadá solidněji, bez nádechu posměchu (Tri hvizdy do každej izby!). Je tu ovšem novinka (2019): podle Internetové jazykové příručky lze psát i folklór (přestože PČP i české slovníky uvádějí pouze krátkou variantu). Konec konců proč ne, když je ho dnes už tak málo?
Fosilie – Darwinisté pozor! Přestože vyslovujeme dlouze fosílie, píšeme krátké i! Jinak byste dostali Darwinovu cenu.
Genius loci – (z lat. duch místa) Krátké e – zato génius píšeme dlouze.
Gratis – Jenom při vyslovení můžeme vyjádřit dlouhým á své potěšení.
Helium – Po vodíku nejrozšířenější prvek ve vesmíru! Čtěte dlouze, pište krátce.
Hemofilie – Nikoli hemofílie
Hypoteční – Nikoli hypotéční, na rozdíl od substantiva hypotéka!
Chromozom – Nikoli chromozóm
Imago – Přesto v hmyzí restauraci napíšou imágo. Imago klešťanek prý chutná jako ryby. Dobrou chuť!
Indicie – A ne, jak jsme zvyklí říkat, indýcie.
Infuze – Pokud se chystáte fúzovat banky nebo buňky anebo čtete o nukleární fúzi vodíku v helium, pak nezapomeňte, že infuze glukózy, kterou vám budou dávat do žíly, se píše krátce.
Janské Lázně – Nechce se vám krátce? Zvyknete si.
Kasino – Může nás zmást výslovnost. Raději tam nechoďte.
Kotovaný – Mohou to být akcie, cenné papíry nebo společnost. Dlouze můžete okótovat pouze technický výkres.
Kultura – Snad už dnes nikdo nenapíše kultůra.
Ledacos – Nejedná se tu o čárku, ale o písmeno navíc. Píšeme sice lecco a leccos, ale u ledacos bude pouze jedno c!
Legato – ( it. vázaně) I když snad vyslovujete dlouze (legáto), píše se krátce.
Libye – Krátce, přestože nás podoba s líbit se svádí k psaní čárky.
Martyrium – (neboli mučednictví, původně ve významu svědectví) Krátce, přestože si v hovoru ulevíme nad svým trápením tím, že protáhneme ypsilon.
Minojský – Čte se dlouze [mínojský], a to mate. (I v době bronzové se na Krétě opalovali do bronzova.)
Minus – Nikdy mínus, to bychom dostali 4−.
Mistral – Počasí při mistralu je většinou bezoblačné, avšak citelně chladné. Prostě krátké a.
Mluvit – Oni nikdy nemluvějí, vždy mluví.
Mytický – Píše se sice mýtus, ale tím spíše nás překvapí krátký ypsilon u mytického příběhu anebo mytičnost.
Namibie, Namibijská poušť – Všechno krátce. Vody málo, čárek málo. Navíc jako my máme Česko, oni mají Namsko!
Očička – Krátce (Že na to kulíte očička?!)
Orangutan – Píšeme krátce, přestože vyslovujeme dlouze orangután.
Pandemie – Bývá rozsáhlá, ale píšeme ji krátce.
Pare – čili stejnopis dlouze jen vyslovujeme.
Periferní – Je vždy krátké, zatímco u periferie si můžeme vybrat mezi krátkým a dlouhým é.
Peron – Nikoli perón
Persona – Rádi to protáhneme, pište ale jen krátce.
Piano – Jak praví klasik: „On je Ládíček ladič pian, ale spíš pijan než ladič.“ Proč je tedy vhodné psát krátce piano, ale vyslovovat dlouze pijáno? Protože Ládíčka teď najdete mezi pijany. Nebo pod piany?
Pratur – Ve Středočeském kraji mají sice pratúra Karlíka. Ovšem ve skutečnosti je tento maskot praturem.
Působit – Oni působí (nikoli oni působějí)
Rabí – Říkávali jsme této zřícenině Rábí, ale to bylo špatně.
Radium – I když rádio neboli rozhlasový přijímač píšeme dlouze, radium Marie Curie Sklo-dovské, kterou zmiňuje pan Polívka ve filmu Pelíšky, jedině krátce!
Rebelie – Vzpoura to bývá problém, proto asi při vyslovování protahujeme rebélie, ale pišme krátce, jako rebel.
Sardinie – Krátce; také neříkáme sardínky.
Scenárista – Éčko je krátké (vlastně ečko), přestože to někteří říkáváme dlouze, asi pod dojmem scénáře. Ale nepíše se ani scénarista. V těchto slovech diakritika opravdu tančí.
Říkanka – Klidně si říkejte říkánky, ale psát můžete jedině krátce říkanka.
Sešitek – Vždy jsme říkávali sešítek, ale psát se to nesmí.
Schematický, schematičnost – Zkrátíme to, přestože nás mate dlouhé schéma (což je správně). Pan Svěrák to navíc v Obecné škole vyslovoval německy: šéma. Je to ovšem slovo pocházející z řečtiny s dlouhým éta.
Singapur – Něco nás pudí slovo protáhnout, ale nad u čárka není.
Sommelier – Víte, že to byl původně člověk, který se ve Francii točil v kuchyni, také kolem nápojů a zároveň byl dopravcem, a tak měl přehled? Dnes je sommelier zkrátka znalec vín a jídel. A „zkrátka“ píšeme i sommelier.
Souviset – Oni souvisejí ano, a stejně tak je možné, i když někdy významově zavádějící, kratší tvar oni souvisí. Ovšem pozor na podobné sloveso viset (viz): ne oni visejí (oni vždy visí).
Spát – Oni tvrdým spánkem spí. Spějí jedině k záhubě. Neboli on i oni jedině spí.
Spět – Viz Spát.
Staccato – Hudební výraz z italštiny: odráženě, krátce (opak legata), který možná vyslovujeme dlouze, ale píšeme krátce.
Stadium – I když se nám nechce, tak jedině krátce!
Syřidlo – Přípravek, kterým se mléko sráží při výrobě sýrů. Ovšem mléko sýříme dlouze, přičemž vzniká sýřenina!
Synagoga – Krátce. Slovo pochází z řečtiny (přivádím dohromady). Ježíšův nevlastní bratr Jakub používá toto slovo na křesťanské shromáždění.
Tajfun – Vždy krátce, a nikoliv dlouze, přestože funí a fučí.
Tanzanie – Přiznejte se, že se vám chce napsat čárku?
Tematika – S dlouhým é je pouze téma.
Textilie – A nikoli textílie, jak vyslovujeme.
TezeA nikoli téze
Tobogan – Krátce, nikoli tobogán, jak všichni píšou! Máme tu ovšem další novinku (2019) z Internetové jazykové příručky. Přestože české slovníky uvádějí pouze krátkou variantu, v Ústavu pro jazyk český AVČR poznamenávají: „Ačkoliv příručky uvádějí pouze variantu s krátkým a: tobogan, v úzu se běžně vyskytuje i varianta s dlouhým á: tobogán, kterou považujeme též za správnou.“ Ústav zvolal Akce!, potom mávl – a nastal úzus.
Troja – pražská čtvrť a zámek vždy krátce. U antického města můžete obě varianty. Říkáme sice, že jedeme do Tróje nebo dokonce do Tróji, ale určitě přes Trojský most.
Trpět – Oni trpí (nikoli trpějí).
Ukážou – „Ukáží“se ukazuje jako nemístný purismus.
Vařicí – Pokud to slouží k vaření, pak krátce. Naopak dlouhé vařící znamená něco velmi horkého, vroucího (např. vařící polévka).
Virtuos – Nikoli virtuós, ani virtuóz! Ale pozor na exemplární zmatek: virtuos, virtuozita, virtuóznost a virtuózní! V tom se vyzná jedině virtuos. A je vám jasné, že bez korektorů to nejde.
Viset – Nikoliv visejí, ale on visí a také oni visí. Prostě všichni zásadně visí. Ovšem viz také záviset nebo souviset
Výhybka – Přestože se vyhýbáme, čárku nad předponu dáme (i když vesele říkáme vyhýbka). To ve slově výhybna (z železniční terminologie: trať se rozšiřuje na více traťových kolejí) chybu neuděláme. Je to zvláštní, ale tam nás cit vede automaticky správně. Pravděpodobně jste ale dosud neměli příležitost se s tímto slovem setkat.
Výjimka – Přestože někteří říkáme vyjímka, správně je výjimka – dlouhá první slabika. Jinak je tomu s namátkou, u té to jde jen v druhé slabice.
Vytyčit – Nikoli vytýčit (mnemotechnika: máme tyč, nikoli týč)
Xenofobní – Krátce, protože krátce je i fobie.
Yucatan – Mexický poloostrov, zkrátka krátce.
Záviset – Toto sloveso a jemu podobná připomínají svou záludností okřídlené víly,které vily věnce, takže pozor, v tomto případě platí oboje: oni závisí i závisejí.
Záviset–souviset–viset – Podtrženo sečteno: určitě vám svítá, že takovýto slovníček není marný.
Zabijačka – Krátce, žádná zabíjačka! Čuníka nebude řezník zdlouhavě zabíjet, ale zabije ho hned!
Zdvihá – I když jeřáb zvedá něco hodně vysoko, nikdy to nezdvíhá.

***

Že si to všechno stejně nezapamatujete? Není třeba si to pamatovat, ale je důležité o tom vědět a umět si to vyhledat.

Související:↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.