Slovníček pro prodlužováky

Pamatujete si scénu z filmu Pelíšky — Jaroslav Dušek jde na návštěvu a chce se mu na záchod? Tam sedí malý Péťa. „Jak dlouho?“ ptá se zoufalý Dušek. Péťa zalistuje v knize bohatě ilustrované Zdeňkem Burianem a sladce odpoví: „Dlou—ho.“ Prodlužováci rádi prodlužují a z dublet dávají přednost všemu, co je delší, ať je to citrón, nebo že něco musejí. Stává se ovšem, že někdy přece jen musejí kapitulovat a psát krátce. Prostě neexistuje volba. Chápeme je, častokrát totiž některá slova vyslovujeme dlouze a kupodivu je máme psát krátce.

Alikvotní — Žádné natahování!

Amazonie — I když to vyslovujeme se zalíbením dlouze.

Amfora — Přestože říkáme amfóra.

Archimedes — Přestože někteří protahují Archimédes.

Aroma — Vždy krátce, přestože se aroma line, neexistuje volba, která by prodloužila trvání libé vůně.

Atrium — Nikoli átrium, přestože to tak vyslovujeme. Zkusme si to psát podle vymyšleného vzoru utrum, jako by ten dvorek byl malý. Podobně bude krátké atriový.

Avizovat — Krátce, i když podstatné jméno avízo prodlužujeme správně!

Beatnik — Krátce, dlouze jen bídník

Bizon — Bizon není citron, u citronu je možné i dlouhé ó.

Blížit se — Oni se blíží (a ne blížejí).

Cukina — Všichni vyslovujeme cukína, ale píše se elegantně bez čárky.

Domkař — Nikoli dlouze. Ohlédnutí do historie: domkař byl majitel malého domku ve městě.

Euforie — Eufórii držme na uzdě.

Eutanazie — Vždy krátce, nikoli eutanázie, jak to vyslovujeme.

Faraon — Jenom krátce, žádná varianta

Fobie —  Vyslovujeme dlouze, ale píšeme krátce!

Folklor — Nikoli folklór. Je pravda, že bez té čárky to vypadá solidněji, bez nádechu posměchu (Tri hvizdy do každej izby!).

Fosilie — Darwinisté pozor! Přestože vyslovujeme dlouze fosílie, píšeme krátké i!
Jinak byste dostali Darwinovu cenu.

Genius loci — (z lat. duch místa) Krátké e — zato génius píšeme dlouze.

Gratis — Jenom při vyslovení můžeme vyjádřit dlouhým á své potěšení.

Hypoteční — Nikoli hypotéční, na rozdíl od substantiva hypotéka!

Chromozom — Nikoli chromozóm

Imago — Přesto v hmyzí restauraci napíšou chybně imágo. Imago klešťanek prý chutná jako ryby. Dobrou chuť!

Indicie — A ne, jak jsme zvyklí říkat, indýcie.

Infuze — Pokud se chystáte fúzovat banky nebo buňky anebo čtete o nukleární fúzi vodíku v helium, pak nezapomeňte, že infuze glukózy, kterou vám budou dávat do žíly, se píše krátce.

Janské Lázně — Nechce se vám krátce? Zvyknete si.

Kasino — Může nás zmást výslovnost. Raději tam nechoďte.

Ledacos — Nejedná se tu o čárku, ale o písmeno navíc. Píšeme sice lecco a leccos, ale u ledacos bude pouze jedno c!

Legato — (it. vázaně) I když snad vyslovujete dlouze (legáto), píše se krátce.

Libye — Krátce, přestože nás podoba s líbit se svádí k psaní čárky.

Martyrium — (neboli mučednictví, původně ve významu svědectví) Krátce, přestože si v hovoru ulevíme nad svým trápením tím, že protáhneme ypsilon.

Minus — Nikdy mínus, to bychom dostali 4−.

Mluvit — Oni nikdy nemluvějí, vždy mluví.

Mytický — Píše se sice mýtus, ale tím spíše nás překvapí krátký ypsilon u mytického příběhu anebo mytičnost.

Očička — Krátce (Že na to kulíte očička?!)

Orangutan — Píšeme krátce, přestože vyslovujeme dlouze orangután.

Pandemie — Bývá rozsáhlá, ale píšeme ji krátce.

Periferní — Je vždy krátké, zatímco u periferie si můžeme vybrat mezi krátkým a dlouhým é.

Peron — Nikoli perón

Persona — Rádi to protáhneme, pište ale jen krátce.

Piano — Jak praví klasik: „On je Ládíček ladič pian, ale spíš pijan než ladič.“ Proč je tedy vhodné psát krátce piano, ale vyslovovat dlouze pijáno? Protože Ládíčka teď najdete mezi pijany. Nebo pod piany?

Působit — Oni působí (nikoli oni působějí)

Rabí — Této zřícenině jsme říkávali Rábí, ale to bylo špatně.

Radium — I když rádio neboli rozhlasový přijímač píšeme dlouze, radium Marie Curie Sklo-dovské, kterou zmiňuje pan Polívka ve filmu Pelíšky, jedině krátce!

Sešitek — Vždy jsme říkávali sešítek, ale psát se to nesmí.

Scenárista — Éčko je krátké (vlastně ečko), přestože to někteří říkáváme dlouze, asi pod dojmem scénáře.

Synagoga — Krátce. Slovo pochází z řečtiny (přivádím dohromady). Ježíšův nevlastní bratr Jakub používá toto slovo na křesťanské shromáždění.

Říkanka — Klidně si říkejte říkánky, ale psát můžete jedině krátce říkanka.

Schematický, schematičnost – Zkrátíme to, přestože nás mate dlouhé schéma (což je správně). Pan Svěrák to navíc v Obecné škole vyslovoval, jak bylo tehdy zvykem, německy: šéma. Je to ovšem slovo pocházející z řečtiny, s dlouhým éta.

Singapur — Něco nás pudí slovo protáhnout, ale nad u čárka není.

Sommelier — Víte, že to byl původně člověk, který se ve Francii točil v kuchyni, také kolem nápojů a zároveň byl dopravcem, a tak měl přehled? Dnes je sommelier zkrátka znalec vín a jídel. A „zkrátka“ píšeme i sommelier.

Souviset — Oni souvisejí ano, a stejně tak je možné, i když někdy významově zavádějící, kratší tvar oni souvisí. Ovšem pozor na podobné sloveso viset (viz): ne oni visejí (oni vždy visí).

Spát — Oni tvrdým spánkem spí. Spějí jedině k záhubě. Neboli on i oni jedině spí.

Spět — Viz Spát.

Staccato — Hudební výraz z italštiny: odráženě, krátce (opak legata), který možná vyslovujeme dlouze, ale píšeme krátce.

Stadium — I když se nám nechce, tak jedině krátce!

Syřidlo — Přípravek, kterým se mléko sráží při výrobě sýrů. Ovšem mléko sýříme dlouze, přičemž vzniká sýřenina!

Tajfun — Vždy krátce, a nikoliv dlouze, přestože funí a fučí.

Tanzanie — Přiznejte se, že se vám chce napsat čárku?

Tematika — S dlouhým é je pouze téma.

Textilie — A nikoli textílie, jak vyslovujeme.

Teze — A nikoli téze

Tobogan — Krátce, nikoli tobogán, jak všichni píšou!

Troja – pražská čtvrť a zámek vždy krátce. U antického města můžete obě varianty. Říkáme sice, že jedeme do Tróje nebo dokonce do Tróji, ale určitě přes Trojský most.

Trpět — Oni trpí (nikoli trpějí).

Ukážou — Ukáží se ukazuje jako nemístný purismus.

Virtuos — Nikoli virtuós, ani virtuóz! Ale pozor na exemplární zmatek: virtuos, virtuozita, virtuóznost a virtuózní! V tom se vyzná jedině virtuos. A je vám jasné, že bez korektorů to nejde.

Viset — Nikoliv visejí, ale on visí a také oni visí. Prostě všichni zásadně visí. Ovšem viz také záviset nebo souviset!

Výhybka — Přestože se vyhýbáme, čárku nad předponu dáme (i když vesele říkáme vyhýbka). To ve slově výhybna (z železniční terminologie: trať se rozšiřuje na více traťových kolejí) chybu neuděláme. Je to zvláštní, ale tam nás cit vede automaticky správně. Pravděpodobně jste ale dosud neměli příležitost se s tímto slovem setkat.

Výjimka — Přestože někteří říkáme vyjímka, správně je výjimka — dlouhá první slabika. Jinak je tomu s namátkou, u té to jde jen v druhé slabice.

Vytyčit — Nikoli vytýčit (mnemotechnika: máme tyč, nikoli týč)

Xenofobní — Krátce, protože krátce je i fobie.

Záviset — Toto sloveso a jemu podobná připomínají svou záludností okřídlené víly, které vily věnce, takže pozor, v tomto případě platí oboje: oni závisí i závisejí.

Záviset—souviset—viset — Podtrženo sečteno: určitě vám svítá, že takovýto slovníček není marný.

Zabijačka — Krátce, žádná zabíjačka! Čuníka nebude řezník zdlouhavě zabíjet, ale zabije ho hned!

* * *

Související:↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.

Nebo vyplňte formulář na stránce KONTAKT a odešlete.