Slovníček pro zkracováky

Fascinující scéna „Přišel čas zkracování“ z filmu Postřižiny by nám měla být inspirací: Paní Magda Vašáryová, pivovarská správcová, se rozjede na kole poté, co jí kadeřník zkrátil vlasy.

* * *

Afghánistán – Kvantita hraje roli i v geografii. Často vyslovujeme zeměpisná jména krátce, ale píší se dlouze. Jak uvidíte, je takových jmen víc, např.:

Alžírsko – Krátké Alžír platí pro hlavní město (podobně jako u Tunisko/Tunis).

Anamnéza – To je to nekonečné vyprávění doktorovi o nemocech, než vás vůbec začne léčit. Kdyby se vyptával až k praotci Adamovi, mohlo by se tomu říkat adamnéza. Vždycky dlouze!

Anatólie – Tam už na dovolenou nepojedeme.

Arménie

Ázerbájdžán – S třemi čárkami je to čárkový geosuperman.

Ateliér – Už dávno ne atelier

Avízo – Píšeme dlouze. Sloveso je ovšem, na rozdíl od podstatného jména, milí zkracováci, na vaší straně – zkracuje se na avizovat!

Bagdád – Berte to tak, že dlouhé á zní pohádkověji.

Bangladéš – Nezkracovat!

Banner – Pokud byste chtěli minimalizovat na baner, tak vězte, že už zdomácněla dvě n: banner. Zajímavé ovšem je, že u slova blogger připouští Ústav pro jazyk český i jednoduché bloger. A dokonce jsme se na webu dočkali i vlogera. O něm zatím Internetová jazyková příručka mlčí. Pišme zatím jedno g. S jedním m píši i instagramera. (Všimli jste si krásného iii?) Dodatek (2020): Zastánci češtiny a jednoduchosti se nedali, dál psali jedno n, a ejhle – je možné psát i baner s jedním n. Není to krásné, že můžeme za pochodu sledovat vývoj jazyka?

Bolívie

Buddhismus, buddhistický – Nikdy se neprohlašoval za Boha, ale nakonec se stal bohem. Kdo je to? Buddha. Proto dvě d.

Designér – Čte se dyzajnér. Zdá se, že slovo spolu s pomalým růstem povědomí o designu (čteme dizajnu) zdomácnělo. Ve skutečnosti tomu až tak dalece není. Čárka nad é nám stále připadá jako nepatřičná.

Devíza – Zde vyjadřuje kvantita specifický význam: v přeneseném smyslu je pro někoho něco cenné (zatímco deviza s krátkým i je bezhotovostní forma pohledávky na cizí měnu).

Dillí – Krátce Dilli to mají jen hinduisté.

Dioráma – Nepodléhejte iluzi a nezkracujte. Zkrátit smíte jen dioramatický obraz.

Disciplína – Nikoli disciplina, i když to krátké i zní pěkně vojensky (viz Švejk)

Dokážou – Nikoliv oni dokáží

Dozvědět se – Oni se dozvědí (on se dozví).

Drén – Nezkracovat! Ať to teče.

Ekvádor

Famózní – Famozní s krátkým o si nelze ani představit.

Fenomén – Říká se sice, že je někdo fenomen, ale píše se dlouze fenomén. A platí to jak pro výjimečně schopné lidi, tak pro zvláštní jevy.

Figurína – Nikoli figurina

Filé – Možná říkáte krátce file, ale to můžete říkat jenom o file, velkém brazilském psu.

Filipíny – Nikoli krátce, jak by nás mohlo napadnout.

Flóra – Zásadně jen dlouze!

Glóbus – Tak jak to vyslovujeme. A vzhůru do Čakovic!

Grébovka – Na rozdíl od Karlova náměstí oblíbený park novoměstských radních – dlouze. (I když jsme říkávali grebovka).

Grónsko – Nebojme se ho natáhnout.

Hausbót – Nikoli hausbot. A nehne s tím ani Saturnin.

Himálaj – Tady došlo k přesmyčce čárek zároveň se změnou rodu na mužský. Takže zapomeňte na Himaláje.

Holínky – Nikoli holinky (i když říkáme „Holinky nebo hodinky, oboje se natahuje“)

Hospitál – Kdo by to řekl? V Kuksu mají hospitál (jako špitál).

Hoteliér – Nesmí šetřit ani na hostech ani na čárce.

Írán – Patří tam dvě čárky.

Jedí – Oni jedí, v žádném případě oni jí( pouze on)!

Jóga – Tu čárku už neodmeditujete.

Kartágo – Bude se už po věky psát s čárkou. Nejasné je to ale s Kartáginci. Máme psát také dlouze Kartáginec (podle Pravidel českého pravopisu), nebo krátce Kartaginec (podle Slovníku spisovného jazyka českého)?

Katamarán – Katamarán je plavidlo se dvěma – obvykle rovnoběžnými – trupy, anebo s jedním trupem a jedním vahadlem. Krátce to mají jen Angličani.

Katétr – Je to, páni doktoři a sestřičky, jako s drénem. Katetrizace je ovšem krátká, – a to i časově, když se v reálu povede a nenastanou komplikace. V nemocnici stejně všichni říkají krátce katetr, což bude asi způsobeno neustálým spěchem personálu. Starý hluchý děda říkal dokonce katerizace.

Kazachstán – Nenechme se zmýlit stanem neboli celtou.

Kánoe – Páni trampové, žádná kanoe!
Ale pozor, změna! SSJČ uvádí i variantu kanoe, takže Internetová jazyková příručka hlásí novinku – lze i: kanoe. To se mi ulevilo.

Kešú ořechy – Nikoli kešu. Ořechy jsou to chutné, ale nacházejí se pod jedovatou slupkou. Jed postihuje indické a vietnamské sběrače.

Klima – Pozor, pokud byste klimbali, mohli byste napsat i klímá.

Kóma – Říkáme sice, že někdo je v komatu, ale píše se dlouze v kómatu (rod střední). Pokud se ale setkáme s krátkým o – ta koma –, bude se jednat o optickou neostrost, kometu nebo hudbu.

Kominík – A ne jak to říkám já – komenik. Zkráceno tam je ale i, přestože je v komínu      dlouhé.

Koróna – dlouze. Jsou jí myšleny různé jevy: nejvrchnější vrstva sluneční atmosféry (astronomové), tvar polární záře (meteorologové) nebo sršení ionizací (elektrotechnici). Ovšem koronavir krátce!

Kós – Ostrov v Egejském moři, který nemá s ptákem kosem nic společného. V řečtině je totiž místo o písmeno omega, které se vyslovuje dlouze.

Králický Sněžník – nezní to přirozeně, ale je to tak. S Kralickou Biblí ovšem nemá nic společného.

Krédo – Jenom latinské credo je krátce. Slovo pochází z modlitby Věřím v Boha. Věříte jen v jeho existenci, nebo i v to, co slíbil?

Kritérium – Je vždycky dlouhé.

Kuriózní – Kuriózní je, že kuriozita se píše krátce. Naproti tomu vždy dlouze píšeme nervózní i nervóza. Začínám z toho být nervózní.

Kyrgizstán

Laktóza – Nikoli laktoza

Léze – medicínsky poškození, oproti krátkému leze, leze po železe.

Liána – Nikoli liana

Lobbovat – „Renomovaní čeští vědci, profesoři a lékaři aktivně lobují za konání mezinárodních kongresů v hlavním městě“ tím, že vracejí tenisové míčky vysokým obloukem za soupeře hrajícího u sítě. Pozor, lobbisté z akademické lobby pouze lobbují!

Loutkářský – Krátce loutkařský se psalo ještě ve 40. letech 20. století. Dnes už píšeme loutkářský loutkář.

Mahárádža – Máme zde dvě dlouhá sánskrtská á.

Mahárání – Nesmíme zapomenout na mahárádžovu manželku. Ta má tři dlouhé samohlásky.

Margarín – Nikoli margarin, to snad za války. Ale raději ho nejezte.

Marrákeš – Pokud poletíte (například na létajícím koberci) do Marrákeše, tak vězte, že psát Marrakéš je chybně.

Medicínský – A ne medicinský, protože dlouze píšeme i medicína.

Mixér – Mixujeme krátce, píšeme dlouze.

Mód – Pouze dlouze: mód, ale v množném čísle nám jazykovědci připravili dvojznačné módy. Co teď, pánové? Podle jaké módy se řídit?

Monotónní – Když jsme uspáni, říkáme krátce monotonní, ale píše se pouze a jedině dlouze (od základu tón).

Monstrózní – Nelze krátit.

Mysteriózní – Adjektivum jen dlouze

Mystérium – U substantiva máme naopak na výběr, lze i mysterium!

Najedí – Oni se najedí (pouze on se na).

Napoprvé – Neroztahujme na na poprvé!

Napovědí – Pouze v j. č. je to krátce, např. on napoví. Oni nebo ony v každém případě napovědí. (Připomínám, že napovídat se nemá.)

Nárůst – i když možná zkracujeme nárust, uvědomme si, že růst si vyžaduje prodloužení.

Nigérie– Je to tak, dlouze.

Navážou – Navážou spolupráci (a ne naváží). Jiné je kratší váží (oni váží svá slova). Delší tvar uplatníme: Oni se do někoho navážejí. Navážou na tradice – Nikoli naváží. Pouze materiál se naváží anebo vám hokynář naváží mouku.

Núbijská poušť – Asi o ní psát nebudeme, ale pro jistotu…

Oxymóron – Protimluv. Jak napsal klasik: zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk. Ovšem u přídavného jména oxymorní bude nekompromisně krátké o.

Pákistán

Panoráma – První, čtvrtý a pátý pád je bez debat jednoznačně dlouhý: Mám před sebou panoráma. Ale pozor! U dalších pádů máme na výběr, tam zkracovat můžeme, např.: Pálava je místem kouzelných panoramat. Takže celá škála, ba téměř panoráma možností.

Parafín – A žádný parafin

Pasažér – Pasažer není variantou.

Pódium – Nikoli podium. Pomůže vám, že je to opačně než u folkloru, který se předvádí na pódiu.

Potápěč – nikoli potapěč. Jestli jste také zvyklí vyslovovat toto slovo krátce, pak   vězte, že se člověk potápí, a ne potapí. Jak je to ale například se slovesem řídit? Měli bychom psát řídič?

Povědí – Oni rozhodně nic nepoví, jedině on poví.

Prognóza – Tak jak to vyslovujeme, nikoliv tedy prognoza.

Prozatímní – Snad říkáte prozatimní, rozhodně to ale pište dlouze, jinou možnost nemáte.

Prozódie – je nauka o zvukové stránce jazyka z hlediska výstavby verše (v češtině o přízvuku a kvantitě) a píše se dlouze. Ovšem přídavné jméno prozodický přirozeně jen krátce.

Přemísťování – Je to zvláštní: Můžete přemísťovat nebo i krátce přemisťovat, ale přemísťování bude vždy dlouhé.

Přírůstek, nárůst – Když máme růst, tak to přece musí být dlouhé.

Rádius – Jen dlouze. Představte si velikánskou kružnici, třeba viditelný vesmír.

Rébus – Jsme-li zdrceni nezdarem při jeho řešení, může z nás vypadnout lakonické: To je rebus. Ale možnost máte jen jednu – rébus. Zřejmě se počítá s delším hledáním řešení.

Religiózní – Krátká varianta neexistuje.

Rigorózní – má nekompromisně dlouhé ó.

Řídítka – Možná jste zvyklí říkat krátce řidítka, ale budeme se řídit slovesem řídit. Proč ale nepíšeme dlouze slovo řídič?

Saúdská Arábie – Pozor na ú!

Seriózní, serióznost – Nikoliv seriozní. I když to krátké o by se k serióznosti hodilo, že?

Schéma – Schema není variantou. (Také poválečné šéma už je zapomenuto.) Pokud ale píšete krátce schematičnost, děláte správně!

Sicílie – Možná to vyslovujete krátce. Psát si to ale mohou dovolit Italové: Sicilia.

Skóre – Skore nikoliv

Sójový – Nikoli sojový. Také asi máte sklon říkat sojová omáčka. Co naplat!

Souhrnně – Zdá se, že se nám sem nahrnulo mnoho n, ale jsou tu jen dvě, jde o příponu.

Stíhací – Tady neplatí případ přídavných jmen zakončených na -icí, -ící (měřicí–měřící). Stíhací bude vždy dlouhé a stejně tak i stíhačka nebo stíhač, přestože to všechno nestíháme, nebo právě proto.

Stratég – I když vyslovujeme strateg. Takže nezapomeňte na čárku!

Summit – S jedním m bychom předběhli dobu. Už je ale převzat do české slovní zásoby a dokonce se snadno skloňuje.

Súdán – Země bohatá na čárky (na rozdíl od Tanzanie)

Svářeč – Je pravda, že krátce svařuje, ale svářeč zůstane svářečem, vždy dlouze.

Symbióza – Nehynoucí soužití vyjádřené vždy dlouhým ó.

Tádžikistán, Turkmenistán, …

Taxík – Taxik snad jenom říkáme, píšeme ale čárku.

Tragédie – Tragedie nikoli – paradoxně to jen tak vyslovujeme. Kdepak se ta čárka vzala?)

Trenažér – Trenažer není variantou.

Tuberkulóza – Opět se k nám vrací, tentokrát s čárkou nad o.

Tunisko – Krátké Tunis je označení hlavního města.

Turbína – S tím asi problémy moc nebudou.

Turkmenistán

Účinkovat – Možná říkáme krátce učinkovat, ale napsat to, by znamenalo cvičit s činkami až do úplného zničení.

Ukázňování – Pokud máte sklon být strozí, mohli byste inklinovat ke krátké variantě ukazňování. (Kazeň musi byt. Černí baroni) Byla by to ale chyba.

Uklízečka – Přestože si zkracujeme na uklizečka. Nejedná se totiž o jednorázové uklidit, ale o pravidelný úklid – uklízet.

Ukážou – Oni rozhodně neukáží (viz dokázat)

Ultimátum – I když nevím proč, tak nikoli ultimatum! Možná to vyzní teatrálněji. A stejně tak dlouze se píše ultimátní.

Umísťování – Nikoli umisťování

Uzbekistán

Váhový – nikoli vahový. Žádné šizení! Ale v každém případě pozor na váhové přírůstky!

Vážou – Oni vážou věnce, ale kufr váží 5 kilo.

Vědět – Oni vědí (ale on ).

Vitrína – Kdyby vás náhodou napadlo to zkrátit.

Vyhledávač – Na internetu vám pomůže pouze vyhledávač (v žádném případě vyhledavač). Vyhledávač, protože vyhledává. Zde je čeština nedůsledná, protože máme prodavače, kteří prodávají, a přesto nemáme prodávače.

Výhybka – Ani vyhybka ani vyhýbka, přestože se vyhýbáme.

Výpůjčka – Dvakrát dlouze, tedy ani vypůjčka, ani výpujčka

Vysídlování – Dlouze, jelikož má původ v slovese vysídlovat.

* * *

Zkracováci, zkracováci! Zamotáváte čtenářům hlavu. Následuje několik větných příkladů:

Marketér se domnívá:
Myslím si, že slevy zabíjí image.
To znamená, že image je zabijákem.
Spíše ale chtěl říci:
Myslím si, že slevy zabíjejí image.

Když větu příliš zkrátíme, architekta nafoukneme:
Mezinárodní filmový festival Film a architektura proběhne v září s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana, který se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.
Nešetřeme tedy slovy:
Mezinárodní filmový festival Film a architektura proběhne v září s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana. Festival se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

Třebíč své kouzlo neztrácí ani v zimním období. Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízí k procházkám.
Jestlipak uličky poslechnou pány radní, kteří je pobízejí, aby se procházely?
Nezkrátíme – vylepšíme:
Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízejí k procházkám.

Název článku zní: Rostliny umí počítat!
Bleskne vám hlavou, že nějaký Láďa dokáže počítat květiny a že podmět je ve větě zamlčen. Ale je to jinak. Při fotosyntéze si rostliny v noci spočítají, kolik času jim zbývá do rána, aby šetřily se škrobem, který jedí, a aby nakonec k ránu nehladověly!
Takže správný titulek: Rostliny umějí počítat!

Ještě jeden z biologie. Kolik kopií se vytváří? Jedna, nebo několik? Odborný text by měl být jednoznačný!
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytváří kopie chromozomů přítomných v původní buňce.
(nevíme kolik kopií)
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytvářejí kopie chromozomů přítomných v původní buňce.
(více než jedna kopie)

Představte si prodavačky na hladině rozbouřené řeky, jak marně zápasí s živlem. Strhává je proud a odnáší neznámo kam. Jak k tomu došlo? V následující větě ze zpráv:

Supermarket má extrémně nízké ceny, odnáší to ale prodavačky.
Novinář měl raději napsat:
Odnášejí to prodavačky.
(A bylo by po záplavách.)

Když větu příliš zkrátíme, architekta nafoukneme:

Mezinárodní filmový festival Film a architektura proběhne v září s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana, který se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

Nešetřeme tedy slovy:

Mezinárodní filmový festival Film a architektura proběhne v září s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana. Festival se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

Třebíč své kouzlo neztrácí ani v zimním období. Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízí k procházkám.

Jestlipak uličky poslechnou pány radní, kteří je pobízejí, aby se procházely?

Nezkrátíme – vylepšíme:

Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízejí k procházkám.

* * *

Související:↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.