Slovníček pro zkracováky

Fascinující scéna „Přišel čas zkracování“ z filmu Postřižiny by nám měla být inspirací: Paní Magda Vašáryová, pivovarská správcová, se rozjede na kole poté, co jí kadeřník zkrátil vlasy.

* * *

Afghánistán — Kvantita hraje roli i v geografii. Často vyslovujeme zeměpisná jména krátce, ale píší se dlouze. Jak uvidíte, je takových jmen víc, např.:

Alžírsko — Krátké Alžír platí pro hlavní město (podobně jako u Tunisko/Tunis).

Anamnéza — To je to nekonečné vyprávění doktorovi o nemocech, než vás vůbec začne léčit. Kdyby se vyptával až k praotci Adamovi, mohlo by se tomu říkat adamnéza. Vždycky dlouze!

Anatólie — Tam už na dovolenou nepojedeme.

Arménie

Ázerbájdžán — S třemi čárkami je to čárkový geosuperman.

Ateliér — Už dávno ne atelier

Avízo — Píšeme dlouze. Sloveso je ovšem, na rozdíl od podstatného jména, milí zkracováci, na vaší straně — zkracuje se na avizovat!

Bangladéš — Nezkracovat!

Banner — Pokud byste chtěli minimalizovat na baner, tak vězte, že už zdomácněla dvě n: banner. Zajímavé ovšem je, že u slova blogger připouští Ústav pro jazyk český i jednoduché bloger. A dokonce jsme se na webu dočkali i vlogera. O něm zatím Internetová jazyková příručka mlčí. Pišme zatím jedno g.

Bolívie

Designér — Čte se dyzajnér. Zdá se, že slovo spolu s pomalým růstem povědomí o designu (čteme dizajnu) zdomácnělo. Ve skutečnosti tomu až tak dalece není. Čárka nad é nám stále připadá jako nepatřičná.

Devíza — Zde vyjadřuje kvantita specifický význam: v přeneseném smyslu je pro někoho něco cenné; zatímco deviza s krátkým i je bezhotovostní forma pohledávky na cizí měnu).

Dillí — Krátce Dilli to mají jen hinduisté.

Disciplína — Nikoli disciplina, i když to krátké i zní pěkně vojensky (viz Švejk)

Dokážou  — Nikoliv oni dokáží

Dozvědět se — Oni se dozvědí (on se dozví).

Drén — Nezkracovat! Ať to teče.

Ekvádor

Fenomén — Říká se sice, že je někdo fenomen, ale píše se dlouze fenomén. A platí to jak pro výjimečně schopné lidi, tak pro zvláštní jevy.

Filé — Možná říkáte krátce file, ale to můžete říkat jenom o file, velkém brazilském psu.

Filipíny — Nikoli krátce, jak by nás mohlo napadnout.

Flóra — Zásadně jen dlouze!

Glóbus — Tak jak to vyslovujeme. A vzhůru do Čakovic!

Grónsko — Nebojme se ho natáhnout.

Hausbót — Nikoli hausbot. A nehne s tím ani Saturnin.

Himálaj — Tady došlo k přesmyčce čárek zároveň se změnou rodu na mužský. Takže zapomeňte na Himaláje.

Holínky — Nikoli holinky (i když říkáme ‚holinky nebo hodinky, oboje se natahuje‘)

Hospitál — Kdo by to řekl? V Kuksu mají hospitál (jako špitál).

Hoteliér — Nesmí šetřit ani na hostech ani na čárce.

Írán — Patří tam dvě čárky.

Jedí — Oni jedí, v žádném případě oni jí ( pouze on)!

Jóga — Tu čárku už neodmeditujete.

Katamarán — Katamarán je plavidlo se dvěma — obvykle rovnoběžnými — trupy, anebo s jedním trupem a jedním vahadlem. Krátce to mají jen Angličani.

Katétr — Je to, páni doktoři a sestřičky, jako s drénem.

Kazachstán — Nenechme se zmýlit stanem neboli celtou.

Kánoe — Páni trampové, žádná kanoe!
Ale pozor, změna! SSJČ uvádí i variantu kanoe, takže Internetová jazyková příručka hlásí novinku – lze i: kanoe. To se mi ulevilo.

Kešú ořechy — Nikoli kešu. Ořechy jsou to chutné, ale nacházejí se pod jedovatou slupkou. Jed postihuje indické a vietnamské sběrače.

Kóma — Říkáme sice, že někdo je v komatu, ale píše se dlouze v kómatu (rod střední). Pokud se ale setkáme s krátkým o – ta koma –, bude se jednat o optickou neostrost, kometu nebo hudbu.

Kominík — A ne jak to říkám já — komenik. Zkráceno tam je ale i, přestože je v komínu dlouhé.

Kós — Ostrov v Egejském moři, který nemá s ptákem kosem nic společného. V řečtině je totiž místo o písmeno omega, které se vyslovuje dlouze.

Králický Sněžník — nezní to přirozeně, ale je to tak. S Kralickou Biblí ovšem nemá nic společného.

Kritérium — Je vždycky dlouhé.

Laktóza — Nikoli laktoza

Léze — medicínsky poškození, oproti krátkému leze, leze po železe.

Liána — Nikoli liana

Lobbovat — „Renomovaní čeští vědci, profesoři a lékaři aktivně lobují za konání mezinárodních kongresů v hlavním městě“ tím, že vracejí tenisové míčky vysokým obloukem za soupeře hrajícího u sítě. Pozor, lobbisté z akademické lobby pouze lobbují!

Loutkářský — Krátce loutkařský se psalo ještě ve 40. letech 20. století. Dnes už píšeme loutkářský loutkář.

Mahárádža — Máme zde dvě dlouhá sánskrtská á.

Mahárání — Nesmíme zapomenout na mahárádžovu manželku. Ta má tři dlouhé samohlásky.

Margarín — Nikoli margarin, to snad za války. Ale raději ho nejezte.

Marrákeš — Pokud poletíte (například na létajícím koberci) do Marrákeše, tak vězte, že psát Marrakéš je chybně.

Medicínský — A ne medicinský, protože dlouze píšeme i medicína.

Mixér — Mixujeme krátce, píšeme dlouze.

Mód — Pouze dlouze: mód, ale v množném čísle nám jazykovědci připravili dvojznačné módy. Co teď, pánové? Podle jaké módy se řídit?

Monotónní — Když jsme uspáni, říkáme krátce monotonní, ale píše se pouze a jedině dlouze (od základu tón).

Monstrózní — Nelze krátit.

Mysteriózní — Adjektivum jen dlouze

Mystérium — U substantiva máme naopak na výběr, lze i mysterium!

Najedí — Oni se najedí (pouze on se na)

Napovědí — Pouze v j. č. je to krátce, např. on napoví.

Nárůst — i když možná zkracujeme nárust, uvědomme si, že růst si vyžaduje prodloužení.

Nigérie — Je to tak, dlouze.

Navážou — Navážou spolupráci (a ne naváží). Jiné je kratší váží (oni váží svá slova). Delší tvar uplatníme: Oni se do někoho navážejí. Navážou na tradice — Nikoli naváží. Pouze materiál se naváží anebo vám hokynář naváží mouku

Núbijská poušť — Asi o ní psát nebudeme, ale pro jistotu…

Oxymóron — Protimluv. Jak napsal klasik: zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk. Ovšem u přídavného jména oxymorní bude nekompromisně krátké o.

Pákistán

Panoráma — První, čtvrtý a pátý pád je bez debat jednoznačně dlouhý: Mám před sebou panoráma. Ale pozor! U dalších pádů máme na výběr, tam zkracovat můžeme, např.: Pálava je místem kouzelných panoramat.

Parafín — A žádný parafin

Pasažér — Pasažer není variantou.

Pódium — Nikoli podium. Pomůže vám, že je to opačně než u folkloru, který se předvádí na pódiu.

Potápěč — nikoli potapěč. Jestli jste také zvyklí vyslovovat toto slovo krátce, pak vězte, že se člověk potápí, a ne potapí. Jak je to ale například se slovesem řídit? Měli bychom psát řídič?

Povědí — Oni rozhodně nic nepoví, jedině on poví.

Prognóza — Tak jak to vyslovujeme, nikoliv tedy prognoza.

Přírůstek, nárůst — když máme růst, tak to přece musí být dlouhé.

Rádius — Jen dlouze. Představte si velikánskou kružnici, třeba viditelný vesmír.

Rébus — Jsme-li zdrceni nezdarem při jeho řešení, může z nás vypadnou lakonické: To je rebus. Ale možnost máte jen jednu — rébus. Zřejmě se počítá s delším hledáním řešení.

Religiózní — Krátká varianta neexistuje.

Řídítka — Možná jste zvyklí říkat krátce řidítka, ale budeme se řídit slovesem řídit. Proč ale nepíšeme dlouze slovo řídič?

Saúdská Arábie — Pozor na ú!

Seriózní, serióznost — Nikoliv seriozní. I když to krátké o by se k serióznosti hodilo, že?

Schéma — Schema není variantou. (Také poválečné šéma už je zapomenuto.)

Skóre — Skore nikoliv

Sójový — Nikoli sojový. Také asi máte sklon říkat sojová omáčka. Co naplat!

Souhrnně — Zdá se, že se nám sem nahrnulo mnoho n, ale jsou tu jen dvě, jde o příponu.

Stíhací — Tady neplatí případ přídavných jmen zakončených na -icí, -ící (měřicí–měřící). Stíhací bude vždy dlouhé a stejně tak i stíhačka nebo stíhač, přestože to všechno nestíháme, nebo právě proto.

Stratég — I když vyslovujeme strateg. Takže nezapomeňte na čárku!

Summit — S jedním m bychom předběhli dobu. Už je ale převzat do české slovní zásoby a dokonce se snadno skloňuje.

Súdán — Země (na rozdíl od Tanzanie) bohatá na čárky

Symbióza — Nehynoucí soužití vyjádřené vždy dlouhým ó.

Tragédie — Tragedie nikoli — paradoxně to jen tak vyslovujeme. Kdepak se ta čárka vzala?)

Tádžikistán, Turkmenistán, …

Taxík — Taxik snad jenom říkáme, píšeme ale čárku.

Trenažér — Trenažer není variantou.

Tuberkulóza — Opět se k nám vrací, tentokrát s čárkou nad o.

Tunisko — Krátké Tunis je označení hlavního města.

Turbína — S tím asi problémy moc nebudou.

Účinkovat — Možná říkáme krátce učinkovat, ale napsat to, by znamenalo cvičit s činkami až do úplného zničení.

Ukázňování — Pokud máte sklon být strozí, mohli byste inklinovat ke krátké variantě ukazňování. (Kazeň musi byt. Černí baroni) Byla by to ale chyba.

Uklízečka — Přestože si zkracujeme na uklizečka. Nejedná se totiž o jednorázové uklidit, ale o pravidelný úklid — uklízet.

Ukážou — Oni rozhodně neukáží (viz dokázat)

Ultimátum — I když nevím proč, tak nikoli ultimatum! Možná to vyzní teatrálněji.

Umísťování — Nikoli umisťování

Uzbekistán

Váhový — nikoli vahový. Žádné šizení! Ale v každém případě pozor na váhové přírůstky!

Vážou — Oni vážou věnce, ale kufr váží 5 kilo.

Vědět — Oni vědí (ale on ).

Vitrína — Kdyby vás náhodou napadlo to zkrátit.

Vyhledávač — Na internetu vám pomůže pouze vyhledávač (v žádném případě vyhledavač). Vyhledávač, protože vyhledává. Zde je čeština nedůsledná, protože máme prodavače, kteří prodávají, a přesto nemáme prodávače.

Výhybka — Ani vyhybka ani vyhýbka, přestože se vyhýbáme.

Výpůjčka — Dvakrát dlouze, tedy ani vypůjčka, ani výpujčka

Vysídlování — Dlouze, jelikož má původ v slovese vysídlovat.

* * *

Zkracováci, zkracováci! Zamotáváte čtenářům hlavu. Následuje několik větných příkladů:

Marketér se domnívá:
Myslím si, že slevy zabíjí image.
To znamená, že image je zabijákem.
Spíše ale chtěl říci:
Myslím si, že slevy zabíjejí image.

Název článku zní: Rostliny umí počítat!
Bleskne vám hlavou, že nějaký Láďa dokáže počítat květiny a že podmět je ve větě zamlčen. Ale je to jinak. Při fotosyntéze si rostliny v noci spočítají, kolik času jim zbývá do rána, aby šetřily se škrobem, který jedí, a aby nakonec k ránu nehladověly! Takže správný titulek: Rostliny umějí počítat!

Ještě jeden z biologie. Kolik kopií se vytváří? Jedna, nebo několik? Odborný text by měl být jednoznačný!
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytváří kopie chromozomů přítomných v původní buňce.
(nevíme kolik kopií)
Při dělení buněk (mitóze) se z látek nacházejících se v cytoplasmě vytvářejí kopie chromozomů přítomných v původní buňce.
(více než jedna kopie)

Představte si prodavačky na hladině rozbouřené řeky, jak marně zápasí s živlem. Strhává je proud a odnáší neznámo kam. Jak k tomu došlo? V následující větě ze zpráv:
Supermarket má extrémně nízké ceny, odnáší to ale prodavačky.
Novinář měl raději napsat:
Odnášejí to prodavačky.
(A bylo by po záplavách.)

Když větu příliš zkrátíme, architekta nafoukneme:
Mezinárodní filmový festival Film a architektura proběhne v září s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana, který se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

Nešetřeme tedy slovy:

Festival se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst.

Třebíč své kouzlo neztrácí ani v zimním období. Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízí k procházkám.
Jestlipak uličky poslechnou pány radní, kteří je pobízejí, aby se procházely?
Nezkrátíme – vylepšíme:
Zasněžené uličky židovské čtvrti přímo vybízejí k procházkám.

* * *

Související:↑ Zpět na začátek stránky

Další příspěvky

→  Zpět na obsah blogu

Rychlá objednávka

Texty ke korektuře posílejte na adresu info@KorekturaCestiny.cz. K připojenému souboru připište typ požadované korektury, termín dodání a kontaktní spojení na sebe.

Nebo vyplňte formulář na stránce KONTAKT a odešlete.